053 42 41 55

De Ridderstraat 36, 9300 Aalst

info{@}greenbananas.be

Top

Aalst op de Kaart


Wat is Aalst op de Kaart?

Aalst op de Kaart is een helikopter interventieservice voor dringende medische interventies.

Aalst op de Kaart

Green Bananas verzorgde het informatieplatform van Aalst op de Kaart waarvoor zij kwamen aankloppen. De focus ligt op het juist informeren van de Aalsterse bevolking en geïnteresseerden naar aanleiding van foutieve berichtgeving.

Wat deden we voor Aalst op de Kaart?