053 42 41 55

De Ridderstraat 36, 9300 Aalst

info{@}greenbananas.be

Top

Project Ecosystem van Interreg


Wat is Project Ecosystem?

Project Ecosystem is een project ondersteund door Interreg. Met Project Ecosystem willen de partners de kwaliteit van onze aquatische ecosystemen in West- en Oost-Vlaanderen en Noord-Frankrijk verbeteren.

Project Ecosystem van Interreg

Met Project Ecosystem wilden de verschillende partners, Provincie West-Vlaanderen, Rattenbestrijding Oost-Vlaanderen, GDON Flandre Maritime, USAN (Union Syndicale d’Aménagement hydraulique du Nord) en de Vlaamse Milieumaatschappij, de watermilieus verbeteren en in kaart brengen. Ons team zorgde voor de website, inclusief resultatenkaart waarop de gegevens uit de digitale gegevensbank ingeladen worden, waardoor lokale actoren nauw betrokken worden bij het project.

Wat deden we voor Project Ecosystem van Interreg?